VALUES AND SOCIAL RESPONSIBILITY

Stefna ARTA

We respect each other as equals and encourage staff to share experiences and opinions. We focus on creating a positive work place and encourage our staff to desire excellence in every task. That is how we get good results for our clients.

Gildi ARTA

RESPECT

We respect the people we interact with and their views. We approach our work with respect for others honouring the principle of proportionality whilst ensuring that the interests of our clients are safeguarded to the fullest. We believe that a balanced approach gains respect which aids us in safeguarding the interests of our clients.

TRUST

We focus on representing our clients with integrity and determination. A professional approach guided by fairness and integrity, earns the trust of our clients, collaborators and counterparties. Where there is trust, the chances of a successful conclusion increase greatly.

RESULTS

We move swiftly and proactively to achieve success on behalf of our clients. We work together as one unit to best utilise our different expertise and experience in any project we undertake. We add to our skills with further education and continued learning, thus increasing our strengths and facilitating further success.

Social Responsibility

ARTA lögmenn telja afar mikilvægt að virða og stuðla að auknu jafnrétti og fjölbreytileika. Við lítum á það sem grunnskyldu okkar að mismuna ekki starfsmönnum, viðskiptamönnum eða öðrum sem við eigum samskipti við á grundvelli kynferðis, kynhneigðar, hjúskaparstöðu, barneigna, aldurs, fötlunar, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis eða stöðu að öðru leyti. Við leitumst við að ná þessu markmiði umfram þær skyldur sem á okkur eru lagðar með lögum og Codex ethicus, siðareglum lögmanna.

ARTA metur að verðleikum og leggur áherslu á fjölbreyttan bakgrunn starfsmanna sinna. Þrátt fyrir að starfsmenn séu allir Íslendingar hafa þeir aflað sér menntunar og starfsreynslu á mörgum mismunandi sviðum, víðsvegar um heiminn. Við hvetjum starfsmenn okkar til að þróast í starfi á ólíkum sviðum, ekki bara með starfsreynslu heldur einnig með því að sækja sí- og endurmenntun bæði hér á landi sem erlendis. Við byggjum á framangreindu er við bætum við starfslið okkar og er við ráðum laganema til tímabundinna starfa. ADVEL lítur á það sem skyldu sína að ráða reglulega laganema með ólíkan bakgrunn frá háskólum landsins í launað starfsnám eða hlutastarf til að veita þeim tækifæri til að kynnast starfsemi lögmannsstofu og auka við fjölbreytni í starfsliði stofunnar.

ARTA leggur mikla áherslu á vellíðan starfsmanna sinna og styður þá í að ná heilbrigðu jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Við hvetjum starfsmenn okkar til að taka fæðingar- eða feðraorlof til að sinna stækkandi fjölskyldu og veitum foreldrum ungra barna ákveðið svigrúm þegar þeir snúa til starfa að nýju eftir orlof. Við stuðlum að heilbrigðu líferni og hreyfingu starfsmanna með ýmsu móti til að draga úr streituvaldandi áhrifum starfsins. Við lítum á jafnvægi í kynjahlutföllum starfsmanna sem ótvíræðan kost.

ARTA er stoltur stuðningsaðili frumkvöðlastarfs í landinu í samvinnu við Icelandic Startups. Stofan hefur stutt frumkvöðlakeppnina Gulleggið með beinum fjárframlögum og auk þess stutt ýmist frumkvöðlastarf með vinnuframlagi, ráðgjöf, fyrirlestrum, dómarastörfum og endurgjaldslausri ráðgjöf fyrir einstaka frumkvöðla. Markmið stofunnar er að styðja enn betur við bakið á sprotafyrirtækjum með samningum um sambland af góðum afsláttarkjörum og endurgjaldslausri ráðgjöf. Tilgangurinn er að styðja við fjölbreytt íslenskt atvinnulíf sem skapar blómlegt samfélag í landinu. ARTA styður jafnframt ýmis menningar- og góðgerðarmál með beinum fjárframlögum allan ársins hring.

ARTA leggur áherslu á að fylgja, ekki bara gildandi lögum, heldur viðtekinni háttsemi og viðurkenndum gildum bæði hér á landi og alþjóðlega í störfum sínum. Þá er virðing eitt af mikilvægustu gildum stofunnar sem starfsmönnum er ætlað að hafa ætíð í huga í nálgun viðfangsefna sinna og í samskiptum við aðra.

Phone & email

Address

Laugavegur 182 – 105 Reykjavík, Iceland

Laugavegur 182
– 105 Reykjavík